رفتن به مطلب

تعریف شیعه در لغت و اصطلاح چیست؟


ارسال های توصیه شده

  • کارشناس عقائد

تعریف شیعه در لغت و اصطلاح چیست؟

شیعه در لغت به معنای گروهی است که در قول و نظر با هم یکی هستند و بر امری اجتماع دارند.[1] و گفته است قومی که بعضی از بعضی دیگر تبعیت می کنند[2] اما در اصطلاح شیعه به معنی پیرو و تابع است و برای کسانی که قائل به خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام می‌ باشند[3] و قائل به این هستند که جانشینان پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) از طریق نص شرعی و از جانب خداوند متعال انتخاب می‌شوند، گفته می‌شود.

[1] . ابن منظور، لسان العرب، ج8، ص188، جاپ دارصادر- بیروت، تا1414ق

[2] . الجوهری، ابونصر، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، ج3، ص1240

[3] . شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، اوائل المقالات، ص۳۵. "فهو على التخصيص لا محالة لا تباع أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول - صلوات الله عليه وآله - بلا فصل ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء"

وضعیت: تأییدشده توسط: تقوی
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • کارشناس عقائد

What is the meaning of Shiite Literally and technically?

 

The word Shia means a group of people who are the same in their opinion and their doing, and have a community with each other.[1] And it has said, a people that some follow others.[2]

But in the term, Shia means follower and subservient, and it is used for those who believe in the immediate caliphate of Imam Ali(a) as the first successor of the prophet[3] and who believe that the successors of the Prophet (s) are selected by the Almighty Allah.

 


[1] . Ibn Manzur, Lisan al-Arab, vol. 8, p. 188.

[2] . Al-Jawhari, Abu Nasr, Al-Sihah Taj Al-Lughah wal-Sihah Al-Arabiya, vol. 3, p. 1240.

[3] . Sheikh Mufid, Muhammad bin Muhammad bin Numan/ Awāil al-Maqalāl/p. 35"فهو على التخصيص لا محالة لا تباع أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول - صلوات الله عليه وآله - بلا فصل ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء "

 

وضعیت: تأییدشده توسط: تقوی
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...