رفتن به مطلب

آیا ولایت تکوینی غلو است؟


تقوی

ارسال های توصیه شده

  • کارشناس عقائد

آیا ولایت تکوینی غلو است؟

غلو در لغت بمعنی تجاوز کردن از حد و اندازه، و یا خارج شدن از حد اعتدال است. [1]در اصطلاح هم شیخ مفید در تعریف غلو گفته است: از حد گذشتن و بیرون رفتن از اعتدال و زیاده‌روی در حق پیامبران و امامان است [2]لذا بیان می شود غلوّ اعمّ از شرک است؛ مثلاً قول به تقدیس انبیا از اکل و شرب و منافات آن با مقام نبوّت، غلوّ است؛ امّا شرک نیست.[3]

با توجه به ثابت بودن ولایت تکوینی برای اهل بیت، پذیرش ولایت تکوینی غلو و زیاده روی در حق آنان نمی باشد بلکه شناخت و پذیرش مقامات و کمالات آنان است که در سیره اهل بیت ثابت بوده است. بله بیان مقام و جایگاهی که منافی بندگی آنان باشد و در کلام و سیره اهل بیت مشاهده نشده به معنای غلو است و باید از آن پرهیز شود زیرا که اهل بیت(علیهم السلام) خود فرمودند( انچه ما در مورد خود نگفتیم شما در مورد ما نگویید )[4] اما بیان مقامات و فضایل ثابت آنان که در چهارچوب بندگی خداوند می باشد و بر اساس ادله متعدد و قطعی ثابت شده غلو نمی باشد.

 

[1] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان عرب، مادۀ غلو، ج ۱۵، ص۱۳۲

[2] شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد، ص۱۰۹.

[3] ولایت تکوینی و تشریعی/لطف الله صافی گلپایگانی/ ص 27

[4] "لَا تَقُلْ فِينَا مَا لَا نَقُولُ فِي أَنْفُسِنَا فَإِنَّكَ مَوْقُوفٌ وَ مَسْئُولٌ لَا مَحَالَة"  الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 2  صفحه : 298

وضعیت: پاسخ‌داده‌شده توسط: تقوی
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • کارشناس عقائد

Does Wilayat at-Takwiniyyah mean Ghulu (exaggeration)?

 

The original meaning of Ghulu is to exceed the limit, or to go out of moderation[1]. In terms of Shia belief, Sheikh Mufid said: Ghulu is to exceed about the Prophet and Imams and express some things that are not suitable for the position of prophethood and imamate[2]. Therefore, it can be said that Ghulu has a broader meaning than Shirk, for example, believing that the prophets are holy from eating and drinking and contradicting it with the position of prophethood is exaggeration; But it is not shirk. [3]

Considering the fact that the wilayah at-takwiniiah is prooved for the Ahl al-Bayt, accepting their wilayah at-takwiniiah is not an exaggeration towards them and their rights, but rather the recognition and acceptance of their authorities and perfections, which has been constant in the life of the Ahl al-Bayt.

Yes, expressing a position that contradicts their servitude and is not observed in the words and behavior of Ahl al-Bayt means exaggeration and should be avoided.

Because the Ahl al-Bayt (a) themselves said (what we did not say about ourselves, you should not say about us) [4], but the expression of their established authorities and virtues, which are within the framework of serving God and based on numerous and definite proofs, is not exaggeration.

 


[1] . Muhammad Bin Makram Bin Manzoor, Lisan Al Arab, vol.15, p. 132.

[2] . Taṣḥīḥ al-i'tiqād/ al-Shaykh al-Mufid/p. 109.

[3] . Wilayah at-takwiniyyah and Wilayah at-tashri’iyyah /Lotfollah Safi Golpayegani/p.27.

[4] . (Usul Kafi/Kulaini/vol. 2/p. 298) « لَا تَقُلْ فِينَا مَا لَا نَقُولُ فِي أَنْفُسِنَا فَإِنَّكَ مَوْقُوفٌ وَ مَسْئُولٌ لَا مَحَالَة »

 

وضعیت: تأییدشده توسط: تقوی
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...